Giỏ hàng

HANET AI QR CHECK

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG HANET AI QR CHECK

Người dân vào tỉnh sẽ khai báo di chuyển nội địa từ trước trên ứng dụng PC Covid, khi đến chốt kiểm soát y tế sẽ quét mã QR vào máy.

  • Nếu khai báo đúng máy sẽ thông báo chuyển qua bước tiếp theo
  • Nếu khai báo chưa đúng hoặc chưa khai báo di chuyển nội địa, máy sẽ nhắc yêu cầu khai báo lại.

Thông tin của người dân được chuyển đến phần mềm xét duyệt của cán bộ trạm, tại đây mọi thông tin về hành trình di chuyển được hiển thị.

Nếu đủ điều kiện thì sẽ được duyệt qua trạm.

Nếu xuất phát hoặc từng đến những nơi có dịch trong vòng 14 ngày thì phần mềm sẽ cảnh báo và cán bộ sẽ có những hành động tương ứng.

Sau khi xét duyệt qua trạm, thông tin di chuyển của người dân sẽ lập tức chuyển về trung tâm kiểm soát của Tỉnh, đồng thời được chuyển về các cấp kiểm soát của Huyện/ Thành phố, Xã/ Phường, tổ Covid cộng đồng căn cứ trên thông tin khai báo điểm đến của người dân.

Các ban phòng chống dịch của Tỉnh, Huyện/ Thành phố, Xã/ Phường, Tổ covid cộng đồng được cấp tài khoản tưng ứng với cấp và khu vực mình quản lý.

Kết nối mạng xã hội
hotline chăm sóc khách hàng
0983609390
Đăng ký nhận tin về Camera14
0983609390 Facebook Youtube Top

Danh sách so sánh